Người Công giáo tưởng nhớ và cảm nhận sự hiện hữu linh thiêng của các "Đấng" được tôn kính thông qua các bức tượng.

Tượng làm cho các nghi lễ - các buổi cầu kinh trở nên thiêng liêng sốt sắng hơn, tại các nhà Thờ và ở trong các gia đinh Công giáo. Giúp mỗi người hướng tâm hồn lên với Chúa hơn.

Kiên Lao nổi tiếng một gia đình có nghề điêu khắc tượng, là nghề cha truyền con nối. Khởi đầu là cụ Lương Kim Thành, với đam mê và đôi bàn tay tài hoa của Cụ cùng sự dẫn dắt của Cha xứ Gio-an Đinh Như Lạng. Trong những ngày đầu của thời kỳ mở cửa. Cụ đã trải qua nhiều khó khăn để hoàn thành những bức tượng chính thống đầu tiên - là toàn bộ các bức tượng mới bên trong và bên ngoài Đền Thánh Thánh Gia Kiên Lao - Giáo phận Bùi Chu. Ngày nay sản phẩm của đôi bàn tay tài hoa ấy đã hiện diện khắp các Nhà Thờ Giáo Phận ba miền ...
Cụ đã truyền nghề lại cho các con cháu, hiện nay vẫn đang tiếp nối và phát triển nghề truyền thống của gia đình, nâng cao tay nghề đưa các tác phẩm của gia đình mình cao hơn, xa hơn. Phục vụ các nhà thờ Chính tòa, Giáo xứ, Giáo họ, cộng đồng Công giáo Hải ngoại. 
Song song với nghề là công việc đào tạo giữ gìn tài năng cho nhiều thanh niên có năng khiếu trong Giáo xứ. Để từ đây có thêm nhiều người nhiều xưởng điêu khắc mới, góp phần vào việc gìn giữ, phát triển nghề và phục vụ chung trong thờ phượng của Giáo hội

0978 476 257
0944 882057