TƯỢNG THÁNH PHÊ RÔ GIÁO HOÀNG

Thánh Phê rô là tông đồ cả - là vị Giáo hoàng tiên khởi.

Chúa nói về Ngài rằng: " Con là đá - trên đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được, Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời, sự gì con cầm buộc dưới đất - trên trời cũng cầm buộc, sự gì con tháo cởi dưới đất - trên trời cũng tháo cởi"

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057