TƯỢNG THÁNH MICAE

 

Thiên Thần Micae ( Saint Michael) là một trong ba vị Tổng lãnh Thiên Thần, là một biểu tượng của sự khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa. Thiên Thần Micae là người bảo vệ và lãnh đạo quân đội Thiên Chúa chống lại các thế lực của quỷ Satan

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057