TƯỢNG THÁNH GIUSE 03

Chất liệu gỗ vàng tâm/dổi. Sơn màu

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057