TƯỢNG THÁNH ANÊ LÊ THỊ THÀNH

THÁNH Anê Lê Thị Thành (1781–1841), còn gọi là Bà Ðê, là một Thánh Công giáo Việt Nam. Ngài sinh năm 1781 tại Thanh Hóa. Khi triều đình nhà Nguyễn đang thi hành chính sách chống đạo Công Giáo  gay gắt, Ngài là người che giấu cho nhiều linh mục lánh nạn tại Ninh Bình. Vì lý do này Ngài đã bị bắt giam rồi giam giữ ở Nam Định, trong tù Ngài vẫn quyết giữ đức tin Công giáo dù đã nhiều lần bị bắt phải từ bỏ. Thánh nhân chết vào năm 1841 khi đang bị cầm tù

TƯỢNG THÁNH ANNÊ LÊ THỊ THÀNH 

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

 

0978 476 257
0944 882057