TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA

Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi

 Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói.

Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi,

hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."

TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057