TƯỢNG CHÚA KITO VUA

Chúa Kitô vua vũ trụ 24-11-2019.

Lễ Chúa Kitô vua là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Lời Chúa cho chúng ta thấy lúc tận cùng của thời gian, Chúa Giêsu sẽ làm vua ngự trị trên toàn thể mọi sự và mọi người. Nhưng từ nay cho đến lúc đó, Chúa vẫn làm vua trong lòng những người tin cậy và yêu mến Ngài.

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

WEBSITE: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057