NHÀ TẠM THÁNH THỂ HN4575

Kích thước: 45cm x 75cm x 31cm

Nhà chầu Công giáo - Nơi đặt mình Thánh Chúa.

NHÀ TẠM CÔNG GIÁO

 

0978 476 257
0944 882057