KHẢM TƯỢNG MẸ HẰNG CỨU GIÚP VÀ THÁNH CẢ GIUSE

KHẢM TƯỢNG MẸ HẰNG CỨU GIÚP VÀ THÁNH CẢ GIUSE

Kích thước:

Khung 52cm x 135cm 

Tượng: 36cm x 46cm

Chất liệu gỗ vàng tâm.

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057