TƯỢNG ĐỨC MẸ THÁNG HOA

Tháng Năm tươi thắm muôn hoa,

Vàng hồng trắng đỏ, đậm đà sắc hương. 

Lòng thành, tin cậy mến thương,

Trước nhan thánh Mẹ, khiêm nhường tiến dâng.

TƯỢNG MẸ THÁNG HOA

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057