TƯỢNG ĐỨC MẸ SẦU BI

Lễ Đức Mẹ sầu bi (15-9) có thể gọi là lễ trở về. Con cái Đức Mẹ khắp nơi trở về xum họp quanh Đức Mẹ của mình. Đức Mẹ muốn vậy. Bởi vì hôm nay Hội Thánh nhớ về Đức Mẹ như người mẹ đau khổ.

 

TƯỢNG ĐỨC MẸ SẦU BI

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057