TƯỢNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

"Maria, Mẹ hằng cứu giúp, đầy khoan nhân và tình thương xót hết những ai biết vững tâm xin Mẹ thương."

Chất liệu gỗ vàng tâm. Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Đt/Zalo: 0944 88 2057. Email: mynghekienlao@gmail.com

0978 476 257
0944 882057