TƯỢNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tháng Mẹ về, lòng chúng con tràn ngập yêu mến, yêu mến Mẹ từng giây, từng phút, yêu mến Mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói, trong việc làm

TƯỢNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

 

0978 476 257
0944 882057