TƯỢNG CHÚA CHỊU NẠN

Chúa chịu nạn. Chịu đóng đinh trên cây thập tự vì tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Không có tình yêu nào cao trọng bằng tình yêu của người chấp nhận hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Xin Chúa soi sáng cho mỗi ngày chúng con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành ban cho chúng con!

TƯỢNG CHÚA CHỊU NẠN 

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057