CHÚA CHIÊN LÀNH

TƯỢNG CHÚA NHÂN LÀNH 

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

WEBSITE: https://mynghekienlao.com/

0978 476 257
0944 882057