BỘ TƯỢNG NHÀ THỜ

BỘ TƯỢNG NHÀ THỜ: THÁNH VINHSƠN, ĐỨC MẸ MÂN CÔI, THÁNH PHÊRÔ

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057