BÀN THỜ CHÍNH TÒA 2

Bàn thờ chính tòa.

Cơ sở đục trạm Paul. Văn Thông . Đền Thánh Thánh Gia Kiên Lao - Bùi Chu

Cụm Công nghiệp xã Xuân Tiến Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định.

0973 529 218

 

0978 476 257
0944 882057