TƯỢNG BÀ THÁNH MONICA

Thánh Monica (331-387) là bổn mạng của những cha mẹ chịu đựng đau khổ vì gánh nặng gia đình. Bà được mệnh danh là “Người Bạn của Thánh Giá”. Giáo Hội kính nhớ bà vào ngày 27-8 hằng năm, 28-8 là lễ Thánh Augustinô.

 

Mỹ nghệ Kiên Lao 

Điêu khắcCông giáo  Kim Thành Jos Định 0944 19 19 76

0978 476 257
0944 882057